Nieuws

Van Egmond Groep breidt dienstverlening E-Commerce uit door aansluiting op het SCSN-netwerk

SCSN
SCSN
Van Egmond Groep is aangesloten op het SCSN-netwerk
Van Egmond Groep sluit zich aan op het Smart Connected Supplier Netwerk (SCSN), een ontwikkeling als onderdeel van Smart Industry. Hiermee wordt het uitwisselen van orderinformatie een stuk eenvoudiger.

SCSN logoVan Egmond Groep zoekt continu aansluiting bij klantprocessen om haar klanten steeds meer toegevoegde waarde te kunnen bieden. Eén van de aspecten die daarbij een rol speelt is het digitaliseren van processen, zoals het inkoopproces. Eenmaal ingericht biedt dit namelijk beperking van menselijke handelingen, vermindert het foutkansen en verhoogt het de snelheid. Het brede aspect aan oplossingen die we op dat vlak al bieden wordt nu nog verder uitgebreid. Van Egmond Groep sluit zich namelijk aan op het Smart Connected Supplier Netwerk (SCSN), een ontwikkeling als onderdeel van Smart Industry. Hiermee wordt het uitwisselen van orderinformatie een stuk eenvoudiger.

Smart Industry

Smart Industry gaat over vergaande digitalisering van apparaten, productiemiddelen en organisaties. Via het Internet of Things (IoT) zijn deze onderling verbonden en ontstaan er nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren. Slimme industrieën hebben een grote efficiëntie en kunnen heel flexibel produceren. Verschillende aspecten van deze digitaliseringsontwikkelingen zijn ondergebracht in fieldlabs. Dit zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Ze vormen ook een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. Daarnaast versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry-thema. Meer informatie over de ontwikkelingen van Smart Industry vind je hier.

Smart Connected Supplier Network (SCSN)

Eén van de genoemde fieldlabs gaat over het Smart Connected Supplier Network (SCSN). Digitaal samenwerken in de keten is één van de doelen van Smart Industry. Toch is het niet eenvoudig om ICT-systemen tussen bedrijven te koppelen. De huidige praktijk laat zien dat veel bedrijven dit handmatig oplossen: medewerkers typen informatie uit een binnengekomen order met de hand over in het eigen systeem. De partners van het Fieldlab Smart Connected Supplier Network zochten hier oplossingen voor en inmiddels zijn de ontwikkelingen zo ver dat het er een netwerk beschikbaar is waarover gestandaardiseerde berichten tussen de verschillende partijen kunnen worden uitgewisseld.

Het grootste voordeel van de SCSN-methode is dat er geen één-op-één koppelingen meer nodig zijn tussen leveranciers en afnemers. Eenmaal aangesloten op het netwerk kunnen berichten worden uitgewisseld met alle andere aangesloten partijen.

Er zijn meerdere providers die toegang tot het SCSN-netwerk kunnen verzorgen. Aan een abonnee wordt een uniek SCSN-ID toegewezen die opgenomen wordt in het SCSN-adresboek. Dit nummer zorgt ervoor dat de verschillende providers weten naar welke provider een bericht moet worden gestuurd om bij de juiste ontvanger te worden afgeleverd. Dit lijkt sterk op het telefonienetwerk, waarbij het niet uitmaakt bij welke provider je aangesloten bent, je kunt met een telefoonnummer ook abonnees van een andere provider bereiken. Met één ID ben je dus aangesloten op het gehele netwerk en kun je communiceren met andere op het netwerk aangesloten bedrijven.

Meer informatie over het SCSN-netwerk vind je hier.  

Van Egmond Groep op SCSN

SupplyDrivePer 1 september 2020 zal Van Egmond Groep worden aangesloten op het netwerk. Als provider hiervoor is gekozen voor SupplyDrive. Naast dat SupplyDrive al meerdere koppelingen tussen Van Egmond Groep en haar klanten verzorgt, is dit een partij die actief deelneemt aan de ontwikkelingen rondom SCSN en daardoor alle expertise in huis heeft. Naast orders en orderbevestigingen zal ook factuur- en pakboninformatie langs deze weg kunnen worden uitgewisseld met onze klanten.

Ook aansluiten op het SCSN-netwerk?

Steeds meer ERP-leveranciers zullen zich aansluiten op het SCSN-netwerk. Enkele daarvan hebben ook actief deelgenomen bij de ontwikkeling van dit netwerk, waaronder Infor, MKG, Isah en de Trivest Groep (waaronder onder andere de ERP-pakketten Bemet/Plan-de-Campagne, Ridder en Trimergo vallen). Mogelijk zijn er extra modules of licenties nodig om toegang tot het netwerk te krijgen. Wil je meer informatie over de mogelijkheden en eventueel aanvullende benodigdheden van jouw ERP-pakket? Neem dan contact op met je ERP-consultant.

Meer weten?

Meer weten over de het uitwisselen van informatie met Van Egmond Groep via het Smart Connected Supplier Network? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon. 

Voor aansluiting op het SCSN-netwerk kun je ook contact opnemen met
Patrick Tijssen, Coördinator PIM & E-Commerce